T'interessa

El Risc Sísmic

El Risc Sísmic

La Comunitat Valenciana té risc sísmic

La Comunitat Valenciana està situada en una àrea d'activitat sísmica moderada a escala mundial, però de relativa importància a la Península Ibèrica, incrementant-se el risc cap a les comarques més meridionals del nostre territori, concentrant-se a la comarca del Baix Segura la major perillositat sísmica de la Comunitat. En el passat, zones del nostre territori s'han vist afectades per grans terratrèmols, com el de Torrevella, que el 21 de març de 1829 va causar centenars de morts i ferits i va destruir la major part dels habitatges.

Per a mesurar la magnitud, és a dir, la força o energia alliberada pels terratrèmols, s'utilitza l'escala RICHTER. Però els danys produïts depenen de molts altres factors, entre ells el tipus de terreny i la qualitat de les construccions. Per a mesurar la intensitat o els danys, s'empra l'escala M.S.K., que comprèn des del grau I, el més lleuger, fins al XII, considerat com a destrucció total. En terratrèmols a partir dels graus VI i VII comencen a produir-se danys importants. Aquests són els graus que afectarien principalment el sud de la província de València i tota la d'Alacant, en cas de produir-se els terratrèmols més greus esperats.

Si vius en una zona amb risc

 • Assegura al sòl o parets les conduccions i bombones de gas, i els objectes de grans mides i pes (prestatgeries, armaris,...) que puguen caure o bolcar-se.
 • Tingues a mà, en un lloc conegut per tota la família, una llanterna, un farmaciola i un transistor, amb piles de reserva, és important estar informat per a eradicar falsos rumors.
 • Tingues un especial atenció amb la ubicació dels productes tòxics o inflamables, a fi d'evitar que s¿hi produïsquen vessaments.

Durant un terratrèmol

 • El principal consell és el de mantenir la calma i encomanar-la als altres.
 • Cal allunyar-se dels vidres i objectes o mobles que puguen caure. Si s'està a l'exterior, anar cap a una àrea oberta, allunyant-se dels edificis danyats, murs i pals d'energia elèctrica.
 • Protegir-se davall taules, llits o llindes de portes, qualsevol protecció és bona.
 • En els grans edificis, no precipitar-se cap a les eixides. Les escales poden estar col¿lapsades de gent, i dificultar l'evacuació.
 • No utilitzar els ascensors, la força motriu pot interrompre's.
 • Quan et trobes a l'exterior, procura no acostar-te ni penetrar en edificis danyats.

Després d'un terratrèmol

 • Viatja únicament si és imprescindible i procura no fer-ho a soles. Utilitza, si és possible, transport públic.
 • Si emprens un viatge ompli el dipòsit de gasolina, porta ràdio, pala, corda, cadenes, una llanterna i roba d'abric. També algun aliment ric en calories (xocolate, fruits secs,...).
 • Procura no esgotar el combustible.