T'interessa

El Risc Químic

El Risc Químic

Pensem per un moment en accidents com el de Flixboroug (UK), on es va produir una explosió de ciclohexanona. Les conseqüències van ser 28 morts, 53 ferits i 2450 cases amb danys. Pensem en la població de Seveso on es va escapar a l'atmosfera un núvol de diisocianat, un dels tòxics més perillosos i difícils de combatre. Aquest accident va posar de manifest el desconeixement de l'Administració per a fer front a aquest tipus d'emergències. O la recent explosió de nitrat amònic de Tolosa, amb el resultat de 30 morts i 2500 ferits. En definitiva, el risc existeix i és present en la nostra societat.

Aquesta cultura de seguretat industrial troba el seu màxim exponent en la Directiva Seveso II*, i la seua transposició a l'ordenament jurídic espanyol, Reial Decret 1.254/1999**, pel qual s'aproven els riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses. Aquest reglament determina les indústries que estan afectades per aquest risc, en funció de les quantitats de substàncies perilloses presents a la instal·lació.

Durant l'emergència

Si vius en una zona industrial, sol·licita informació al teu Ajuntament.

La megafonia mòbil emetrà el senyal d'avís en cas d'accident.

 • Tanca't a casa, si és possible a les habitacions més interiors.
 • Tanca les portes i finestres.
 • Tapa sistemes de climatització i de ventilació, així com altres orificis en comunicació amb l'exterior.
 • Allunya't de les finestres i de les vidrieres i confina't en el part oposada d'on s'ha produït l'incendi.
 • Disposa d'una llanterna i una ràdio.
 • Escolta la ràdio per a informar-te de l'evolució de l'accident i de les accions a realitzar.
 • Roman atent als avisos per megafonia.
 • Segueix les instruccions de les autoritats
 • No vages a cercar els xiquets al col·legi. El professorat s'ocupara d'ells.
 • No fumes.
 • Usa el telèfon per a les telefonades imprescindibles.
 • Roman preparat per a una evacuació. Prepara la teua documentació i medicaments d'ús diari.

Després de l'emergència

 • No isques fins que ho comuniquen les autoritats. L'aire podria estar contaminat.
 • No begues aigua de l'aixeta fins que n'estigues segur de la innocuïtat.
 • Ventila l'habitatge una vegada hi haja autorització per a eixir.