Plans d'Emergència en la Comunitat Valenciana

Plans d'Emergència en la Comunitat Valenciana

Pla Territorial d'Emergències de la Comunitat Valenciana

És un document tècnic format pel conjunt de normes i procediments d'actuació que constitueixen el dispositiu de resposta de les Administracions Públiques enfront de qualsevol situació d'emergència col¿lectiva que es produïsca al territori de la Comunitat Valenciana.

Dins del Pla Territorial d'Emergències s'integren els Plans Sectorials que són la resposta individualitzada a les necessitats que sorgeixen davant una situació de catàstrofe i que afecten la normalitat de la vida ciutadana. Els plans esmentats són els següents:

 • Pla sectorial de carreteres
 • Pla sectorial de Transports
 • Pla sectorial Sanitari
 • Pla sectorial d'Alberg i Assistència
 • Pla sectorial d'Abastiment. Castelló
 • Pla sectorial d'Abastiment. València
 • Pla sectorial d'Abastiment. Alacant
 • Pla sectorial de Seguretat

Plans especials

Els Plans especials, segons la Norma Bàsica de Protecció Civil s'elaboren per a ¿fer front als riscos específics la naturalesa dels quals requerisca una metodologia tecnicocientífica adequada per a cada un d'ells¿. A la Comunitat Valenciana comptem amb els següents plans especials:

 • Pla Especial enfront d'Incendis Forestals
 • Pla Especial enfront d'accidents de Mercaderies Perilloses
 • Pla Especial enfront d'Inundacions
 • Plans d'Emergència Exterior d'Establiments afectats pel llindar superior del RD 1.254/1999

Procediments d'actuació

Els Procediments d'actuació són l'instrument organitzatiu general de resposta per a fer front a riscos concrets. A la Comunitat Valenciana comptem amb els següents:

 • Procediment d'actuació enfront de Nevades
 • Procediment d'actuació enfront de Risc Sísmic
 • Procediment d'actuació marc enfront d'emergències amb repercussió en l'àmbit de la Protecció Civil
 • Procediment d'actuació enfront de la Contaminació Marina Accidental
 • Pla d'emergència exterior Autoritat Portuària de València
 • Pla d'emergència exterior del Circuit de Xest
 • Pla d'emergència de l'Aeroport de València
 • Pla d'emergència de l'Aeroport d'Alacant
 • Pla d'emergència exterior del Circuit Urbà de Fórmula 1