T'interessa

Plans d'Emergència en la Comunitat Valenciana

Plans d'Emergència en la Comunitat Valenciana

 

Pla Territorial d'Emergència de la Comunitat Valenciana

És un document tècnic format pel conjunt de normes i procediments d'actuació que constitueixen el dispositiu de resposta de les Administracions Públiques enfront de qualsevol situació d'emergència col·lectiva que es produïsca en el territori de la Comunitat Valenciana.
Dins del Pla Territorial d'Emergències s'integren els Plans Sectorials i els Procediments d'Actuació de caràcter horitzontal.


Plans Especials

Els Plans especials, segons la Norma Bàsica de Protecció Civil s'elaboren per a "fer front als riscos específics la naturalesa dels quals requerisca una metodologia tecnicocientífica adequada per a cadascun d'ells". En la Comunitat Valenciana comptem amb els següents Plans Especials:
•    Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals.
•    Pla Especial enfront del risc d'accidents de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril
•    Pla Especial enfront d'inundacions.
•    Pla Especial enfront del risc sísmic
•    Pla Especial enfront del risc radiològic
•    Plans d'emergència exterior d'establiments afectats pel llindar superior del RD 840/2015.


Procediments d'Actuació

Els Procediments d'Actuació són l'instrument organitzatiu general de resposta per a fer front a riscos concrets. En la Comunitat Valenciana comptem amb els següents:
•    Pla d'Emergència Aeronàutic
•    Procediment d'Actuació enfront del risc de nevades