T'interessa

Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana

Centre de Coordinació d'Emergències de l'Eliana

El Centre de coordinació d'emergències, situat a l'Eliana (província de València), és la institució encarregada de desenvolupar les competències que, en matèria d'emergències, té encomanada la Generalitat.

L'edifici del Centre de coordinació d'emergències comparteix la seua ubicació amb l'IVASPE (Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències), amb el qual comparteix afinitats temàtiques.

Unitats de Gestió

Podem diferenciar, dins del Centre de Coordinació d'Emergències, dos tipus d'unitats de gestió: les operatives des del punt de vista de les emergències, i les de caràcter administratiu.

Entre les de caràcter administratiu tenim:

  • Els departaments que s'ocupen de les necessitats tant organitzatives com tecnològiques del 112CV.
  • El personal del Servici de Planificació d'Emergències de la Generalitat, el qual elabora els plans d'emergències per als riscos que afecten la Comunitat, i que la legislació estableix que són competència de les comunitats autònomes.
  • El personal del Servici d'Emergències, la funció del qual és la de satisfer les necessitats organitzatives de la Sala de comandament i control, així com participar directament en les emergències quan aquestes adquireixen una certa rellevància, funció aquesta última compartida amb el personal del Servici de Planificació.

Entre les operatives tenim:

  • La "Sala d'atenció de telefonades del 112 de la Comunitat Valenciana". Des d'ella es realitzen els avisos als servicis d'emergències que han d'actuar en qualsevol incident ocorregut en qualsevol de les tres províncies.
  • L'anomenada "Sala de comandament i control", on s'ubiquen les centrals operatives de diversos servicis d'emergència i en la qual s'ubiquen tècnics de medi ambient, de protecció civil, membres de la policia de la Generalitat i un operador de sala. Pròximament està previst que s'hi incorporen també membres de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional.

Eines de Gestió

Podem destacar les eines de gestió següents utilitzades al Centre de coordinació d'emergències.

Sistema Integrat de Gestió d'Emergències

Amb el llançament del 112 a la Comunitat Valenciana es va instituir un nou sistema de gestió d'emergències. Una de les seues característiques, potser de les més importants, consisteix en el fet que aquells servicis d'emergència que participen en un incident comparteixen en les pantalles de les seues centrals operatives idèntica informació, la qual es distribueix en temps real des del moment que el 112 comunica l'incident, fins que aquest es tanca, permetent, durant la seua evolució, que bombers, sanitaris, policies, etc., introduïsquen qualsevol informació que puga ajudar la resolució més eficaç de l'incident.

Sistema de Gestió Geogràfica

En el món de les emergències, la ubicació de l'incident, així com el coneixement dels elements del seu entorn, són factors valuosos per a la seua resolució més adequada. Per a això, el Centre de coordinació d'emergències proporciona als servicis integrats tecnològicament en el 112, un programa de cartografia adaptat a les necessitats específiques de les emergències.

A més introdueix altres funcionalitats específiques que són:

  • Localització automàtica del lloc des d'on es crida al 112, tant si es tracta d'un mòbil com d'un terminal fix.
  • Ubicació en pantalla i en temps real de la situació de les unitats mòbils assignades, inclosos avions i helicòpters. Aquest sistema utilitza equips GPS localitzats al vehicle. D'esta manera és possible realitzar un bon seguiment de la mobilització.
  • Múltiples possibilitats de "recerca", a través de guies de carrers, mapes de carreteres, per topònims, etc.
  • Visualització de tot el territori de la Comunitat a través de fotos aèries. Açò millora la gestió de certs incidents, com a recerques de persones desaparegudes en zones rurals, incendis forestals, etc.

Enviament Massiu d'Informació sobre Emergències

La difusió ràpida i extensa d'una certa informació (com és el cas de prediccions meteorològiques adverses) és condició necessària per a aconseguir-ne l'efectivitat. De fet, aconseguir que aquesta informació arribe a tots en el menor temps possible permet adoptar les mesures preventives per a reduir els danys el màxim possible.

Per a això, a la Sala de comandament i control es maneja un dispositiu informàtic que habilita diverses línies telefòniques simultàniament, per les quals es poden enviar documents o missatges gravats a diferents institucions, com ara ajuntaments i policies locals, i altres servicis operatius.