T'interessa

La planificació, anticipació, prevenció i optimització de tots els recursos al nostre abast són els eixos que guien tota l'actuació de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències amb l'objectiu de minimitzar les conseqüències de qualsevol emergència que es produïsca en la Comunitat. Per això apostem fort per continuar dotant a la Comunitat de més mitjans humans i més recursos materials i tecnològics al servici de les emergències.

Agenda