T'interessa

Policía de la Generalitat Valenciana

La policia de la Generalitat va ser creada en 1992, en virtut de l'Ordre Ministerial 9/92, i va començar el seu funcionament dia 1 de febrer de 1993, assumint les competències fixades en la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat; actualment té una dependència funcional de la Conselleria de Governació de la Generalitat, i orgànica del Ministeri de l'Interior a través de la Direcció General del Cos Nacional de Policia, dependent de la Secretaria de Seguretat d'Estat.

La policia de la Generalitat actua sota el comandament dels seus caps naturals i compleix les ordres i directrius de les autoritats competents de la Generalitat davant de les quals ret comptes de les seues actuacions.