Formació dels Consumidors Reconeguts com a Experts

Formació dels Consumidors Reconeguts com a Experts

Segons l'ORDRE conjunta 1/2012, de 18 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i de la Conselleria de Governació,per la qual es regula la formació dels consumidors reconeguts com a experts (CRE)

Per a accedir a l'aplicació  haurà de complir els requisits següents:

  • Navegador web Internet Explorer (versió mínima 7)
  • Certificat emés per l'ACCV

Accés a la plataforma FORMACIÓ CRE

Accedeix a aquest enllaç per a la resolució de problemes d'instal·lació de CAPICOM

Davant de qualsevol dubte pot consultar en el telèfon d'atenció a l'usuari: 963 98 53 00