T'interessa

Estadístiques i Memòria anual

EVOLUCIÓ ESTADÍSTICA D'ACTUACIONS POLICIA DE LA GENERALITAT 1993-2009

Evolució d'actuacions de la Policía de la Generalitat 1993-2009

Evolución de actuaciones Policía de la Generalitat 1993-2009

 Actuacions 2009

Servicios por áreas 2009