Bous al carrer

Bous al carrer

El festeig de 'bous al carrer', en qualsevol de les seues modalitats, és un espectacle molt arrelat en nostra territori. De fet, en la Comunitat Valenciana se celebren en una temporada normal més de 8.000 festejos de `Bous al Carrer' a l'any, i sol·liciten aquest tipus de festejos més de 300 municipis.

Per a la regulació d'aquests esdeveniments populars, la Generalitat compta amb el Decret 31/2015, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer). Una norma desenvolupada per l'Ordre d'1 de setembre de 2009, per la qual es regula la figura, funcions i règim jurídic dels col·laboradors voluntaris.

Memòria Bous al carrer

Listado documentos