novetats

Autorització Fires i instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables. Novembre 2022.

Donat l'important nombre de consultes que els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana han efectuat a la Direcció General d'Interior sobre la instal·lació de Fires de nadal i d'instal·lacions...

Llista provisional d'admesos i exclosos per a la prova avaluadora del personal del Servei Específic d'Admissió

RESOLUCIÓ de 28 d'octubre de 2022, de la Direcció General d'Interior, per la qual es publica la llista provisional d'admesos i exclosos per a la prova avaluadora del personal del Servei Específic...