T'interessa

Protecció de Dades

Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES (AVSRE)

Adreça postal: c/ Democràcia, 77 (Ciutat Administrativa 9 d'Octubre, Torre IV. 3a planta). 46018 València

Electrònica: secretariatecnica_avsre@gva.es

DELEGAT/A DE PROTECCIÓ DE DADES

En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat/a de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es o de l'adreça postal:

Presidència

Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat

Passege Albereda, 16

46010 - València

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades personals incloses en els tractaments d'este organisme autònom de la Generalitat. Així mateix, en el cas que la legitimació del tractament provinga del consentiment de la persona interessada, es podrà retirar en qualsevol moment el consentiment prèviament atorgat.

EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia i Interior. Haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través del següent enllaç:

http://www.gva.es/es/proc19970

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD

Si les persones interessades entenen que s'han vist perjudicades pel tractament de les seues dades o en l'exercici dels seus drets, poden presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: https://www.aepd.es

Prèviament poden contactar amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat a través de dpd@gva.es

 

Més informació sobre protecció de dades