T'interessa

Mesures Antifrau

Mesures Antifrau

 • Model de declaració d'absència de conflicte d'interesos (DACI) per a tercers (septembre 2023) (veure document).  
 • Nou model de declaració sobre conflicte d'interessos (DACI) per a empleats públics (gener 2023) (veure document). 
 • Model de confirmació de l'absència de conflicte d'interés Minerva (veure document).
 • Orientacions sobre com evitar i gestionar els situacions de conflicte d'interessos conformement al Reglament Financer (abril 2021) (veure document).
 • Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç). 
 • Guia pràctica per a l'aplicació de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç). 
 • Pla de Mesures Antifrau (31 de maig de 2023) (veure document)
 • Declaració compromís lluita contra el frau i la corrupció (veure document).
 • Codi ètic (veure document).
 • Instruccions per les quals s'estableixen les mesures per a previndre situacions de conflicte d'interessos i es regula el procediment a seguir (veure document).
 • Formulari per a la comunicació de fraus i irregularitats al Servei Nacional Coordinació Antifrau (enllaç).
 • Bústia de denúncies sobre casos de frau - AVA (Agència Valenciana Antifrau) (enllaç).
 • Confident-GVA (enllaç).
 • Denúncia d'infraccions conegudes en un àmbit professional a través d'un dels canals habilitats en el marc del sistema intern d'informació (SII-GVA) (enllaç).