T'interessa

novetats

Ves enrere RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la quel es publiquen les llistes d'aspirants declarats aptes i no aptes, una vegada efectuada la segona prova de renovació per al personal de la convocatòria de juny de 2009 de l'acreditació del personal del Servei Específic d'Admissión de 28 de juny de 2017

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2017, de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, per la quel es publiquen les llistes d'aspirants declarats aptes i no aptes, una vegada efectuada la segona prova de renovació per al personal de la convocatòria de juny de 2009 de l'acreditació del personal del Servei Específic d'Admissión de 28 de juny de 2017