T'interessa

novetats

Ves enrere Publicada la llista d’aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del servei específic d’admissió el dia 14 de desembre de 2022.

Publicada la llista d’aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del servei específic d’admissió el dia 14 de desembre de 2022.

RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2022, de la Direcció General d’Interior, per la qual es publica la llista d’aspirants declarats aptes i no aptes una vegada efectuada la prova avaluadora del personal del servei específic d’admissió el dia 14 de desembre de 2022.