T'interessa

Resums

Resums

  • Resum sobre les novetats normatives introduïdes pel Decret Llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a donar suport a la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19 (veure document).
  • Resum sobre les novetats introduïdes pel Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (veure document).
  • Resum Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (veure document)
  • Anàlisi sobre la implementació i complementarietat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Espanya Pot (veure document).