T'interessa

Normativa

Normativa

 

NORMATIVA UNIÓ EUROPEA

 • Reglament (UE) 2020/2094 del Consejo de 14 de desembre de 2020 pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19 (enllaç).
 • Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consejo de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (enllaç).
 • Annex de la proposta de Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (enllaç).

 

NORMATIVA ESTATAL

 • Codi del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç).
 • Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç).
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç).
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç).
 • Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç). NUEVO
 • Guia pràctica per a l'aplicació de l'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç). NUEVO
 • Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023. Disposició addicional centèsima desena segona. Anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interés en els procediments administratius que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (enllaç). NUEVO

 

NORMATIVA GENERALITAT VALENCIANA

 • Decret Llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria de gestió econòmicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la Covid-19. (enllaç).
 • Decret 121/2021, de 17 de setembre, del Consell, de determinació de retribucions de les direccions de programes vinculats al Pla de recuperació, transformació i resiliència (enllaç).
 • Decret 161/2021, de 8 d'octubre, del Consell, de creació i regulació dels òrgans de governança de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació i de la gestió dels fons Next Generation EU (enllaç).
 • Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (enllaç).
 • Decret Llei 1/2022, de 22 d'abril, del Consell, de mesures urgents en resposta a l'emergència energètica i econòmica originada a la Comunitat Valenciana per la guerra a Ucraïna (enllaç).