T'interessa

Informes

Informes

DADES A NIVELL DE COMUNITAT VALENCIANA

  • Informe de situació a data 31 de desembre de 2022, de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana (veure informe). NOVETAT
  • Informe de situació  a data 30 de setembre de 2022, de l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Comunitat Valenciana (veure informe).
  • Informe de situació a data 31 de maig de 2022 sobre l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Generalitat Valenciana (veure informe).
  • Informe d'inversions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, assignades a  la Generalitat Valenciana fins al 31 de desembre de 2021 (veure informe).

 

DADES A NIVELL NACIONAL 

Primer informe d'execució del Pla de Recuperació

  • Informe d'execució Pla de Recuperació (desembre 2021) (veure informe).
  • Criteris de distribució de les transferències de fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en les Comunitats Autònomes i Ciutats Autònomes a través de Conferències Sectorials i altres instruments jurídics com a concessions directes (desembre 2021) (veure informe).

Segon informe d'execució del Pla de Recuperació

  • Informe d'execució Pla de Recuperació (abril 2022) (veure informe).

Tercer informe d'execució del Pla de Recuperació

  • Informe d'execució Pla de Recuperació (febrer 2023) (veure informe). NOVETAT