T'interessa

Actuacions finançades amb Fons PRTR

Component 4

 • Document PRTR Component 4
 • Conferències Sectorials:
 • Actuacions
  • Finalització d'actuacions de gestió forestal sostenible, inclosa la renovació d'almenys 100 mitjans d'extinció d'incendis amb finalitats especials i bases de brigades contra incendis, i la finalització d'actuacions de millora dels boscos, inclosa la planificació de pràctiques adaptatives de gestió forestal sostenible i l'enriquiment d'espècies. Els criteris de selecció de la inversió garantiran el compliment de la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjuí significatiu» (DO C 58 de 18.2.2021, p. 1) secundant únicament les millors tecnologies disponibles amb el menor impacte ambiental en el sector, tenint en compte la finalitat especial a la qual estiguen destinats.
  • Objectius i fites: -73
 • Enllaços a la Plataforma de Contractació
  • Subministrament i Instal·lació d'estacions metereológicas en observatoris forestals.
  • Millora i modernització de la xarxa de detecció d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana: construcció de 10 observatoris forestals.
  • Millora i modernització de la xarxa de detecció d'incendis forestals de la Comunitat Valenciana: Construcció de 8 depòsits d'aigua per a la prevenció i extinció d'incendis forestals.

Component 11 Inversió 2.

Almenys el 70% dels 441 òrgans judicials existents disposarà de la infraestructura necessària per a poder celebrar electrònicament almenys el 30% dels procediments. Això implica dur a terme accions judicials telemàtiques en els diferents òrgans jurisdiccionals amb plena seguretat jurídica. Per a aconseguir este objectiu, tots els participants han de poder accedir a les sales d'audiència per videoconferència. A més, permetrà la creació de sales d'audiència totalment virtuals, a les quals tots els participants podran accedir per videoconferència.
Objectius i fites:
- CID 164: Execució Projecte 0 T4 2023
- CID 165: Publicació T4 2023
- CID 166: Finalització T4 2025